Acute Zorg Kind en Omgeving

Acute Zorg Kind en Omgeving

Erkend door het Min. van OCW certificaat in het kader van de Wet Kinderopvang.
Gastouder meldt behaalde certificaat aan bij Gemeente/GGD t.b.v. LRK
Nikta gecertificeerd

Leidsters en andere medewerkers van kinderdagverblijven, peuterspeelzalen of leerkrachten van basisscholen en gastouders.

Cursusduur: 2 dagdelen
Aantal deelnemers: minimaal 6, maximaal 12 per groep
Kosten: € 145,00 per cursist all in, excl. BTW
In Company: prijs op aanvraag


Toelating
Er zijn geen toelatingseisen voor deze cursus, behalve kennis van de Nederlandse taal in woord en geschrift.

Doelstelling
Inzicht verkrijgen in de verschillen tussen zuigelingen, kinderen en volwassenen, die van belang zijn voor de eerstehulpverlening, zoals:

  • Lichaamsbouw; gedrag van zuigelingen en kinderen bij ongeval en ziekte en hoe men het best hiermee kan omgaan
  • Eerste hulp verlenen aan zuigelingen en kinderen bij stoornissen in de vitale functies en plaatselijke letsels, die veel bij zuigelingen en kinderen voorkomen
  • Inzicht verkrijgen in de gevaren die in het bijzonder zuigelingen en kinderen bedreigen en de wijze waarop deze kunnen worden bestreden.
  • Kennis verkrijgen over de wijze waarop ongevallen bij zuigelingen en kinderen kunnen worden voorkomen.

 

Documentatie
Het cursusboek Acute Zorg Kind en Omgeving. Dit boek omvat de leerstof voor het certificaat Eerste Hulp aan kinderen.

Werkwijze
De opleiding (inclusief reanimatie) wordt competentiegericht gegeven.
Locatie
Indien gewenst kan de opleiding ook op uw locatie worden gegeven.

Certificering
De opleiding wordt afgesloten met een toets door de eigen instructeur. Dan wordt beoordeeld of u de leerstof praktisch en theoretisch beheerst.

Geldigheid
Het certificaat is één jaar geldig.

TOP