Basis Bedrijfshulpverlening incl. AED-bediening

Basis Bedrijfshulpverlening incl. AED-bediening

conform de richtlijnen van het Nederlands Instituut voor Bedrijfshulpverlening (NIBHV)

Cursusduur: 2 dagen (4 dagdelen) NIBHV gecertificeerd
Aantal deelnemers: maximaal 15 per groep
Kosten: € 235,00 per cursist all in, excl. BTW
In Company: prijs op aanvraag


Doelgroep
Deze opleiding is bestemd voor een ieder die deel uit gaat maken van een bedrijfshulpverleningsorganisatie.

Toelating
Van de deelnemer wordt verwacht dat hij/zij in een normale fysieke conditie verkeert en beschikt over kennis van de Nederlandse taal in woord en geschrift.

Doelstelling
Na het volgen van de opleiding Basis Bedrijfshulpverlening is men in staat om:

  • Een beginnende brand te beperken en te bestrijdenEen ontruiming te begeleiden
  • Eerste hulp te verlenen bij ongevallen en/of stoornissen in de vitale functies
  • De Automatische Externe Defibrillator (AED) te kunnen bedienen (indien van toepassing).
  • Documentatie
  • Het lesboek Basisopleiding Bedrijfshulpverlener van het NIBHV.

 

Werkwijze
De basisopleiding BHV bestaat voor een groot deel uit theorie. De deelnemer dient voor aanvang van de opleiding het cursusboek te bestuderen.

Vrijstelling
Voor cursisten die in het bezit zijn van een geldig EHBO-diploma van het Oranje Kruis kan vrijstelling worden aangevraagd voor de module Eerste Hulp. De vrijstelling is ter beoordeling van het NIBHV.

Locatie
Indien gewenst kan de opleiding ook op uw locatie worden georganiseerd.

Certificering
Alle cursisten sluiten deze cursus af met een examen van het Nederlands Instituut voor Bedrijfshulpverlening (NIBHV). Bij voldoende resultaat ontvangen de deelnemers het diploma Basis Bedrijfshulpverlener van het NIBHV.

Geldigheid
Het diploma is één jaar geldig.

TOP