Beheerder Brandmeld Installatie (BBMI)

Beheerder Brandmeld Installatie (BBMI)

conform de richtlijnen van het
Nederlands Instituut voor Bedrijfshulpverlening (NIBHV)

Cursusduur: 1 dag (7,5 uur).
Aantal deelnemers: maximaal 12 per groep
Kosten: op aanvraag
In Company: prijs op aanvraag


Doelgroep
Een beheerder brandmeldinstallatie is belast met de bediening, de periodieke controle en het preventief onderhoud van een brandmeldinstallatie, zoals staat omschreven in de NEN 2654. Daarnaast fungeert hij als eerste aanspreekpunt voor de brandweer, bijvoorbeeld in situaties waar twijfel bestaat over de echtheid van een brandmelding en de noodzaak voor de brandweer om uit te rukken.

Toelating
Geen specifieke toelatingseisen, behalve kennis van de Nederlandse taal in woord en geschrift. Het is wenselijk dat de deelnemer affiniteit heeft met de eigen BHV-organisatie en vertrouwd is met techniek en technische problemen van installaties.

Doelstelling
Na het volgen van de opleiding Beheerder Brandmeldinstallatie is de deelnemer in staat om het beheer te voeren over een brandmeldinstallatie (BMI) en kent zijn plaats binnen de veiligheidsorganisatie van het bedrijf.

Inhoud

  • Beheer van de brandmeldinstallatie
  • Periodieke controles
  • Onderhoudswerkzaamheden
  • Waarom een verplichte cursus voor gebruikers van een BMI
  • Het doel van een BMI en het belang van behoud van kwaliteit
  • Het programma van eisen, certificering, inspectie en regelingen aangaande een BMI
  • De documenten van een BMI
  • De organisatorische en technische voorzieningen ofwel de “alarmorganisatie”.
  • Documentatie
  • Lesboek Beheerder Brandmeldinstallaties van het NIBHV en NEN 2654-1. Deze documentatie wordt minimaal 2 weken vóór de cursus toegestuurd aan de deelnemers.

 

Werkwijze
De deelnemer dient voor aanvang van de opleiding het boek Beheerder Brandmeldinstallaties goed te bestuderen. Daarnaast dient de deelnemer bij aanvang van de opleiding de zeven geselecteerde en toegezonden opdrachten uitgewerkt aan te leveren bij de docent.

Certificering
Het examen BBMI bestaat uit een schriftelijke toets met 25 meerkeuzevragen.
Bij voldoende resultaat ontvangen de deelnemers het NIBHV-diploma Beheerder Brandmeld Installatie (BBMI).

Geldigheid
Het diploma BBMI is onbeperkt geldig.

TOP