Gebruik Automatische Externe Defibrillator (AED)

Opleiding Gebruik Automatische Externe Defibrillator (AED)

conform de richtlijnen van het 
Nederlands Instituut voor Bedrijfshulpverlening (NIBHV)

Cursusduur: dagdeel van 3 lesuren
Aantal deelnemers: maximaal 12 per groep
Kosten: € 59.00 per cursist all in, excl. BTW
In Company: prijs op aanvraag


Doelgroep
Deze opleiding is bestemd voor personen die hulp willen verlenen.

Toelating
Van de deelnemer wordt verwacht dat hij/zij in een normale fysieke conditie verkeert.

Doelstelling
Na het volgen van de opleiding Gebruik Automatische Externe Defibrillator is de deelnemer in staat om bij een slachtoffer met een (vermoedelijke) circulatiestoornis de AED adequaat in te zetten.

Inhoud (theorie en praktijk)

  • Algemene regels voor verlenen van eerste hulp
  • Medische vaardigheden; vitale levensfuncties controleren en veiligstellen
  • De werking & onderhoud van de Automatische Externe Defibrillator
  • Reanimatie & deskundig verantwoord defibrilleren
  • De géén-lijn
  • Praktijkscenario’s.

 

Werkwijze
Tijdens de opleiding wordt een actieve inzet van de deelnemer verwacht. Het accent van de opleiding ligt op de praktijk.
Locatie
Indien gewenst kan de opleiding ook op uw locatie worden georganiseerd..

Certificering
De instructeur bepaalt aan de hand van een verrichtingenlijst of de praktijkinzet van de deelnemer tijdens de opleiding voldoende is. 
Bij voldoende resultaat ontvangt de deelnemer een certificaat Gebruik Automatische Externe Defibrillator (AED) van Jansen Trainingsbureau.

Geldigheid
Het certificaat Gebruik AED is één jaar geldig.

TOP