Herhaling Industriële Ademlucht voor BHV’er

Herhaling Industriële Ademlucht voor de Bedrijfshulpverlening

conform de richtlijnen van het Nederlands Instituut voor Bedrijfshulpverlening (NIBHV)

Cursusduur: 2 dagdelen
Aantal deelnemers: minimaal 4 maximaal 12 per groep (maximaal 4 per instructeur)
Kosten in Company: € 94,50 per cursist all in, excl. toestel en BTW.


Doelgroep
BHV’ers die werken in cellengebouwen, complexe gebouwen en installaties of in een omgeving met gevaarlijke stoffen.

Toelating
De cursist dient in het bezit te zijn van het certificaat Basisopleiding Industriële Ademlucht en van een bewijs van medische keuring.

Toelichting:
Vooropleiding voor de herhaling Industriële Ademlucht voor de BHV is de opleiding Industriële Ademlucht. Wij kunnen de kandidaten desgewenst een herhalingstraining aanbieden met certificering onder auspiciën van het NIBHV. Dit is mogelijk als men een diploma van het NIBHV heeft. Als men de NIBHV vooropleiding voor Industriële Ademlucht mist, ontvangt de deelnemer aan de herhalingscursus een eigen certificaat van Jansen Trainingsbureau.

Doelstelling
Herhalen van de opgedane praktijk en theorie d.m.v. realistische oefenscenario’s toegespitst op de bedrijfstak. De nadruk tijdens deze herhalingen wordt gelegd op eigen veiligheid en het werken als gidsfunctie en/of reddingsfunctie. Dit alles vanuit het oogpunt van de BHV’er.

Docenten
De cursus wordt gegeven door brandweerinstructeurs die door het Nederlands Bureau Brandweerexamens zijn gediplomeerd.

Werkwijze
Het accent van de cursus ligt op de praktijk.

Certificering
Bij voldoende resultaat ontvangen de deelnemers het certificaat Industriële Ademlucht voor de Bedrijfshulpverlener van het NIBHV of Jansen Trainingsbureau.

Geldigheid
Het certificaat is een jaar geldig.

TOP