Industriële Ademlucht voor de BHV’er

Opleiding Industriële Ademlucht voor de Bedrijfshulpverlener

conform de richtlijnen van het Nederlands Instituut voor Bedrijfshulpverlening (NIBHV)

Cursusduur: 4 dagdelen inclusief examen
Aantal deelnemers: minimaal 4 maximaal 6 per groep (maximaal 6 per instructeur)
Kosten: op aanvraag
In Company: prijs op aanvraag


Doelgroep
BHV’ers die werken in onder andere complexe gebouwen en installaties of in een omgeving met gevaarlijke stoffen.

Toelating
De cursist dient minimaal in het bezit te zijn van het diploma Basisopleiding Bedrijfshulpverlener en van een bewijs van medische goedkeuring.

Doelstelling
Na het volgen van deze opleiding kunt u een gidsfunctie en/of reddingsfunctie vervullen, waarbij het gebruik van adembescherming nodig is. Dat is onder meer het geval bij het werken in chemische bedrijven, complexe gebouwen en installaties of in een omgeving met gevaarlijke stoffen.

Inhoud
De opleiding biedt een combinatie van theorie en praktijk met als doel de bedrijfshulpverlener veilig en verantwoord te laten optreden met adembescherming. Zowel de technieken en richtlijnen voor het gebruik van adembescherming, als de procedures bij het redden en gidsen worden getraind.

Documentatie
Het lesboek Adembescherming voor de Bedrijfshulpverlener van het NIBHV.

Docenten
De cursus wordt gegeven door brandweerinstructeurs die door het Nederlands Bureau Brandweerexamens zijn gediplomeerd.

Werkwijze
Het accent van de opleiding ligt op de praktijk.

Locatie
De mogelijkheid bestaat om deze training op locatie te geven

Certificering
Bij voldoende resultaat ontvangen de deelnemers het certificaat Industriële Ademlucht voor de Bedrijfshulpverlener van het NIBHV of Jansen Trainingsbureau.

Geldigheid
Het diploma is één jaar geldig.

TOP