Instructie Gebruik Kleine Blustoestellen

Instructie Gebruik Kleine Blustoestellen

Cursusduur: 1 dagdeel (3 lesuren)
Aantal deelnemers: minimaal 12, maximaal 20 per groep
Kosten: op aanvraag
In Company: prijs op aanvraag


Doelgroep
Deze training is bestemd voor een ieder die binnen uw bedrijf moet beschikken over vaardigheden in het bestrijden dan wel beperken van een beginnende brand met behulp van kleine blustoestellen/-middelen.

Doelstelling
Na het volgen van de training Gebruik van Kleine blustoestellen zijn de deelnemers in staat om een beginnende brand te bestrijden dan wel te beperken.

Inhoud

  • Brand en verbranding
  • Uitleg van de branddriehoek
  • Het op een veilige wijze betreden van een ruimte
  • Inschatten of de brand wel of niet geblust kan worden met het gebruik van kleine blustoestellen/-middelen
  • De gevaren bij de diverse stadia van een brand
  • Het effect van een blusmiddel in de diverse stadia van een brand
  • Diverse blustoestellen op de juiste wijze bedienen
  • Een beginnende brand van vaste stoffen, vloeistoffen of gassen bestrijden of beperken
  • Documentatie
  • Handleiding Kleine Blustoestellen

 

Docenten
De opleiding wordt gegeven door bij het NBBe (Nederlands Bureau Brandweerexamens) gediplomeerde brandweerinstructeurs met praktijkervaring.

Werkwijze
De praktijkoefeningen worden ondersteund door een theoretische toelichting. Het accent van de training ligt op de praktijk.

Locatie
Desgewenst kan de opleiding ook op uw locatie worden georganiseerd.

Certificering
Bij voldoende resultaat ontvangen de deelnemers een certificaat Gebruik Kleine Blustoestellen

TOP