Privacy Policy

Privacy Policy Jansen Trainingsbureau
Privacy- en cookiebeleid Jansen Trainingsbureau

www.jansen-trainingsbureau.nl is onderdeel van Jansen Trainingsbureau, waarvan Hans Jansen eigenaar is.
Jansen Trainingsbureau respecteert de privacy van de bezoekers op www.jansen-trainingsbureau.nl en draagt er zorg voor dat de gegevens vertrouwelijk worden behandeld.

Persoonsgegevens die Jansen Trainingsbureau verwerkt

Jansen Trainingsbureau verwerkt de volgende persoonsgegevens;
– Voor- en/of achternaam
– Telefoonnummer
– E-mailadres
– Overige persoonsgegevens die u verstrekt t.b.v. het door u opgegeven, of door Jansen Trainingsbureau kenbaar gemaakte doel, welke verplicht zijn om de desbetreffende dienst(en) te kunnen uitvoeren.
– Verplichte informatie in contactformulier om de desbetreffende dienst(en) te kunnen uitvoeren worden aangegeven met ‘(verplicht)’.

Waarom Jansen Trainingsbureau gegevens nodig heeft

Jansen Trainingsbureau vraagt gegevens om de desbetreffende dienst(en) te kunnen uitvoeren.
Jansen Trainingsbureau verwerkt deze gegevens voor de volgende doelen;
– U te kunnen bellen indien dit nodig is om dienstverlening uit te kunnen voeren
– U te informeren over wijzigingen van de diensten
– Om goederen en diensten bij u af te kunnen leveren
– Het afhandelen van uw betaling
– Jansen Trainingsbureau verwerkt ook persoonsgegevens als Jansen Trainingsbureau hier wettelijk toe verplicht is, zoals gegevens die nodig zijn voor de belastingaangifte

Hoe lang worden de gegevens bewaard

Jansen Trainingsbureau zal uw persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor u uw gegevens heeft opgegeven en zolang Jansen Trainingsbureau hier wettelijk toe verplicht is de gegevens te bewaren, zoals belastingaangiftes.

Delen met anderen

Jansen Trainingsbureau verstrekt uitsluitend gegevens aan derden, en alleen datgene wat nodig is, voor de uitvoering van de overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting zoals een belastingaangifte.

In kaart brengen websitebezoek

Jansen Trainingsbureau gebruikt functionele en analytische cookies.
Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan een website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone.
Jansen Trainingsbureau gebruikt enerzijds cookies met een technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt.
Ook maakt Jansen Trainingsbureau gebruik van anlaytische cookies. Hierbij worden statistieken over aantallen bezoekers, de bezochte pagina’s en de verkeersbronnen anoniem via het Google Analytics account van Jansen Trainingsbureau verzameld. Hiermee kan Jansen Trainingsbureau de communicatie op de website optimaliseren.
Analytics Cookies blijven maximaal 2 jaar geldig.
Jansen Trainingsbureau heeft het Google Analytics account zo ingesteld dat;

  • Er een bewerkersovereenkomst tussen Hans Jansen (de eigenaar van Jansen Trainingsbureau) en Google is over de Analytics gegevens.
  • IP-adressen anoniem worden gemaakt zodat gegevens nooit naar u of uw IP adres te herleiden zijn.
  • De informatie niet met anderen gedeeld wordt.
  • Er geen profielen van klanten worden gemaakt n.a.v. interesses, leeftijd, enz.

Jansen Trainingsbureau geeft u de mogelijkheid voor een ‘opt-out’. Hiermee telt uw bezoek niet meer mee in de statistieken van alle websites die Google Analytics gebruiken. 
Klik hier om dit in te stellen.

Jansen Trainingsbureau gebruikt geen cookies voor advertenties of andere commerciële doeleinden.

U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen. Klik hier voor verdere toelichting.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering doen via e-mail; info@jansen-trainingsbureau.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vraagt Jansen Trainingsbureau u een kopie van uw identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Hierbij graag in de kopie uw pasfoto en burgerservicenummer (BSN) zwart maken. Dit ter bescherming van uw privacy. Jansen Trainingsbureau zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

Beveiliging

Jansen Trainingsbureau neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via e-mail; info@jansen-trainingsbureau.nl.

TOP