Standaard Herhalingstraining BHV incl. AED bediening

Standaard Herhalingstraining Bedrijfshulpverlening incl. AED bediening

conform de richtlijnen van het Nederlands Instituut voor Bedrijfshulpverlening (NIBHV)

Cursusduur: 1 dag (2 dagdelen) NIBHV gecertificeerd
Aantal deelnemers: maximaal 15 per groep
Kosten: € 132,00 per cursist all in, excl. BTW
In Company: prijs op aanvraag


Doelgroep
Deze herhalingstraining is bestemd voor werknemers in uw bedrijf die in het bezit zijn van een diploma of certificaat Basisopleiding Bedrijfshulpverlener en in het kader van de wettelijke verplichting hun kennis en vaardigheden op het gebied van bedrijfshulpverlening dienen op te frissen.

Toelating
De deelnemers dienen in het bezit te zijn van een geldig diploma of certificaat Basisopleiding Bedrijfshulpverlener. Verder dienen zij een normale fysieke conditie te hebben om aan de praktijktrainingen te kunnen deelnemen.

Doelstelling
Het opfrissen en uitbreiden van de kennis en vaardigheden op het gebied van:

  • Eerste hulp
  • Reanimatie
  • Brandbestrijding
  • Ontruiming en communicatie

 

Documentatie
Het cursusboek Basisopleiding Bedrijfshulp-verlener van het NIBHV.

Werkwijze
De herhalingscursus wordt afwisselend gegeven. De praktijkoefeningen worden ondersteund door een theoretische toelichting.

Vrijstelling
Voor cursisten die in het bezit zijn van een geldig EHBO-diploma van het Oranje Kruis kan vrijstelling worden aangevraagd voor de module Eerste Hulp. De vrijstelling is ter beoordeling van het NIBHV.

Locatie
Indien gewenst kan deze cursus ook op uw locatie worden georganiseerd.

Certificering
Alle cursisten worden gedurende de training getoetst op de door het NIBHV voorgeschreven competenties. Bij voldoende resultaat ontvangen de deelnemers het herhalingscertificaat Bedrijfshulpverlener van het NIBHV.

Geldigheid
Het certificaat is één jaar geldig.

TOP